Inleiding

Relax 4 Her neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wie is Relax 4 Her?

Relax 4 Her is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (1825 CJ) ALKMAAR aan Schoenmakerstraat 124, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37162096. Eljada Mets-Dekker is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Relax 4 Her de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Relax 4 Her jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Relax 4 Her persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Relax 4 Her voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Relax 4 Her worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

 • Gegevens: Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
 • Grondslag: Wettelijke verplichting
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar 

Doeleinde: Facturatie

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

 • Gegevens: NAW-gegevens, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Bezoek van de website

Gegevens: IPadres, browsertype, functionele cookies, analytics, backups
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden

 • Gegevens: Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Inhoud van het bericht
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

 • Gegevens: Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Inhoud van het bericht
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Cameratoezicht

 • Gegevens: Bewakingsvideo
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Om uw en onze veiligheid en eigendommen te beschermen. De camera's zijn uitsluitend buiten het pand geplaatst.
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Relax 4 Her heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Relax 4 Her over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Relax 4 Her. Je kunt verzoeken dat Relax 4 Her je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Relax 4 Her te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Relax 4 Her of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Relax 4 Her te verkrijgen. Relax 4 Her zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Relax 4 Her je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Relax 4 Her

Een verzoek kan verstuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Relax 4 Her zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Relax 4 Her een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Relax 4 Her je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

• Verwerkers

• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Relax 4 Her

Het kan zijn dat Relax 4 Her verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. Wij zullen je persoonsgegevens nooit doorverkopen of voor een ander doel aanwenden dan waarvoor je ze hebt verstrekt. Met alle partijen aan wie  wij diensten uitbesteden hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Relax 4 Her ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Relax 4 Her worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Relax 4 Her worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Zie ook ons Cookie statement

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Relax 4 Her je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Relax 4 Her jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.