Coronaprotocol Relax 4 Her

Het doel van dit protocol is om te voorzien in adequate, aanvullende maatregelen met het oog op de huidige COVID-19 pandemie.

Uitgangspunten:

 • Bewust van 1,5 meter samenleving
 • Je creëert omgeving die veilig is voor je client en jezelf
 • Communiceren en hygiëne zijn essentieel

Wanneer kunt u beter geen afspraak maken?

 • Als er sprake is van verkoudheids-/griepachtige klachten in brede zin bijvoorbeeld loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, koorts van 38 graden of hoger
 • Als u in de 14 dagen voorafgaand aan de behandeling in aanraking bent geweest met iemand bij wie een COVID-19 besmetting is vastgesteld.
 • Als bij uzelf sprake is van een COVID-19 besmetting en nog niet 24 uur klachtenvrij bent geweest.
 • Als u zich in een risicogroep bevindt kunt u beter geen afspraak maken (bij twijfel kunt u altijd even contact opnemen)
 • De informatie wordt aan u kenbaar gemaakt (bijv: mailing, werkwijze op de deur geplakt, in de afspraakbevestiging, aan de telefoon bij het maken van de afspraak, op de website, sociale media kanalen).

Risicogroepen
1. Mensen van 70 jaar en ouder
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.
 • Mensen met een vermindere weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en
 • Mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
 • Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben.
 • Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.
 • Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.
 • Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
 • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
 • Mensen met ernstige leverziekte.
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index > 40).

Voor u als klant ten behoeve van een afspraak:

 • Er is een corona kuchscherm op de toonbank geplaatst
 • Bij ontvangst vraag ik u vriendelijk uw handen te wassen
 • Draag bij voorkeur een mondkapje
 • Hygiëne is nog meer van belang: daarom een vriendelijk verzoek om vóór uw afspraak te douchen
 • Elk fysiek contact dat niet noodzakelijk is voor de behandeling wordt vermeden. In het bijzonder begroeten en afscheid nemen d.m.v. fysiek contact zoals een hand of knuffel geven.
 • U hangt zelf uw jas op en trekt hem na afloop zelf weer aan.
 • U krijgt geen drankje aangeboden
 • Wegens waarborging hygiëne (ter bescherming van de behandelaar) is het niet toegestaan eigen handdoeken, lakens etc te laten meenemen.
 • De betaling wordt zoveel mogelijk via pin/contactloos gedaan.
 • Ik neem zo min mogelijk contant geld aan. Gebeurt dat toch, dan legt u het geld neer en ik pak het op, er is geen overhandiging
 • Ik geef geen hotstone- of cuppingmassages
 • Massages worden bij voorkeur in buikligging gegeven. Als toch wordt gemasseerd in zij- of rugligging dient het gezicht van de klant door middel van een scherm/mondkapje te zijn afgeschermd van de behandelaar
 • U wast uw handen voorafgaand aan iedere behandeling met desinfecterende zeep of met gewone zeep in combinatie met aparte desinfectans (gel of spray). Het handen wassen geschiedt conform instructie minimaal 20 seconden. De instructie wordt opgehangen op goed zichtbare plekken.
 • Indien er een klant toch in de praktijk verschijnt met klachten wordt de behandeling geweigerd en de klant verzocht om direct naar huis te gaan en het te melden indien onverhoopt COVID-19 wordt vastgesteld. Alle op dat moment in de praktijk aanwezige personen zullen op de hoogte gesteld worden dat zij in aanwezigheid zijn geweest van een mogelijke Corona besmetting.
 • De informatie wordt aan u kenbaar gemaakt (bijv: mailing, werkwijze op de deur geplakt, in de afspraakbevestiging, aan de telefoon bij het maken van de afspraak, op de website, sociale media kanalen).

Voor mij als masseur:

 • Bij verkoudheids-/griepachtige klachten in brede zin (bijv: loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, koorts van 38 graden of hoger) geef ik geen behandelingen
 • Ik werk tijdens de behandeling met een mondkapje als de cliënt op de rug ligt.
 • Ik was mijn handen vóór en direct ná afloop van iedere behandeling
 • De behandelaar – en niet de klant – beslist of een behandeling gegeven
 • Bij twijfel over de vraag of de behandeling gegeven kan worden, wordt de behandeling niet gegeven
 • Eén of meerdere huisgenoten hebben geen klachten als ik ga werken
 • De afspraken worden zo gepland dat klanten elkaar niet tegenkomen
 • Alle onnodige materialen uit de praktijkruimte zijn verwijderd
 • Indien bij mij sprake is van een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 besmetting hervat ik mijn werk pas als ik tenminste 24 uur klachtenvrij ben geweest
 • Zodra ik weet of ik in aanraking ben geweest met iemand bij wie een COVID-19 besmetting is vastgesteld, stop ik direct met het geven van behandelingen.
 • De werkzaamheden worden niet eerder hervat dan 14 dagen na het contact met de patiënt en alleen indien er bij mij geen sprake is van klachten.
 • Indien sprake is van een situatie zoals bedoeld in voorgaande situatie, worden direct klanten geïnformeerd met wie er contact heeft gehad sinds het contact met de patiënt.
 • Ik ben in mijn praktijk verplicht om actief de voorschriften uit dit protocol te handhaven. Dit betekent dat ik klanten mag aanspreken op hun gedrag.
 • Het staat mij vrij een klant weg te sturen indien deze na een of meerdere waarschuwingen het gedrag niet aanpast.

Reiniging

 • Na iedere behandeling worden alle doeken/hoezen/lakens/disposables waarmee een klant in aanraking is geweest vervangen
 • De behandelruimte wordt na iedere behandeling geventileerd.
 • De massagetafel wordt na iedere behandeling gereinigd
 • De behandelruimte wordt aan het einde van de werkdag grondig gereinigd, waarbij alles wat met handen vermoedelijk is aangeraakt wordt gedesinfecteerd (zoals handgrepen, deurklinken, olieflessen, dispensers, pinautomaat).
 • De behandelruimte is voorzien van desinfecterende reinigingsmiddelen (spray en papier of desinfecterende wegwerp reinigingsdoekjes)
 • De wc wordt aan het einde van iedere dag grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Hierbij wordt gewerkt met wegwerphandschoenen.
 • In de wc wordt gewerkt met disposable papieren handdoekjes of met gastendoekjes die na ieder wc-gebruik direct in de was gegooid worden.
 • Alle ruimtes zijn voorzien van desinfecterende reinigingsmiddelen (spray en papier of desinfecterende wegwerp reinigingsdoekjes).
 • Ter controle op naleving van deze reinigingsvoorschriften wordt gewerkt met aftekenlijsten voorzien van datum en tijdstip
 • Er wordt voldoende tijd ingepland voor de reinigingstaken aan het einde van de dag en door de dag heen.

 (bron: "Protocol Werken in de Massagebranche tijdens en na Corona BMS"; 6 mei 2020)