Relax 4 Her is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 37162096. Het BTW nummer is NL002072815B69. Ik ben aangesloten bij de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) onder nummer 271024.

Lid van de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingbranche

Het hoofddoel van de vereniging is de belangenbehartiging van de aangesloten leden, werkzaam op het gebied van massage en/of sportverzorging. Daarnaast heeft de vereniging zich het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de (sport)masseur/verzorger als doel gesteld. Tot slot oefent de vereniging invloed uit op het landelijk beleid met betrekking tot de (sport)gezondheid(s)(zorg) en zet zij zich in voor de maatschappelijke erkenning van het beroep.